زندگی هنری کیانو ریوز

زندگی هنری کیانو ریوز

کیانو ریوز در روز ۲ سپتامبر ۱۹۶۴ در بیروت، پایتخت لبنان به دنیا آمد. پدر و مادرش نام کیانو را برای فرزندشان برگزیدند که در…

897
خوزستان؛ این خاک هنرخیز …

خوزستان؛ این خاک هنرخیز …

خوزستان یکی از استان های پربار ایران محسوب می شود. استانی که در زمینه های بسیاری صاحب عنوان و موقعیت درخشان است.از ورزش و ادبیات…

880