یادداشتی بر فیلم Avengers: Infinity War

یادداشتی بر فیلم Avengers: Infinity War

قبل از این که به بررسی فیلم «انتقام جویان: جنگ ابدیت» بپردازم، باید بینندگان و کارگردان هایی چون برادران روسو، جان ودوس، ریدلی اسکات مدرنیزه…

554