نقد فیلم: دلم می‌خواد

نقد فیلم: دلم می‌خواد

در ادامه نقد فیلم من دلم می‌خواد را میخوانید.   بهمن فرمان‌آرا سال ۷۷ بعد از بیست سال به ایران برگشت و در واقع اجازه…

587