نقد فیلم: سارق روح

نقد فیلم: سارق روح

موضوع سریال “سارق روح“ که از شبکه سه و پنج پخش می شود جذاب است، چه اینکه پرداختن به بحث فرقه ها، با توجه به گستردگی آنها…

3203