آخرین وضعیت بدلکار پایتخت ۵

آخرین وضعیت بدلکار پایتخت ۵

مجله هنری هفت؛ بدلکار سریال پایتخت ۵ در هنگام انجام بخشی از این سریال در «بالف‌کلای» بابل‌کنار دچار حادثه شد. امیر‌حسین خنجری به عنوان بدلکار سریال…

974