نقد فیلم: Rosetta

مجله هفت به نقل از نقدفارسی راجبر ایبرت / امیر رشیدپور Rosetta / Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne / France, Belgium / 1999 رُزتا شب هنگام…

448

مقاله: مارکس، نیچه، کوبریک (۲)

مجله هفت به نقل از کافه نقد مصطفی مرشدلو قسمت دوم مارکسعقاید مارکس درباره دین را باید در سپهر تأملات او درباره ایدئولوژی تحلیل کرد….

649

نقد فیلم: ابد و یک روز

مجله هفت به نقل از کافه نقد بهرام توکلی ابد و یک روز / سعید روستایی / ۱۳۹۴ ۱-نگاه خردشده و هراسان نوید محمد زاده…

576

ماهی و گربه و نوآوریَش

مجله هفت به نقل از کافه نقد کاوه قادری ماهی و گربه / شهرام مکری / ۱۳۹۱ در سینمایی که این روزها، نه فقط تهی…

598

بیضایی و نفرت از تاریخ

مجله هفت به نقل از کافه نقد احمد طالبی نژاد «من از تاريخ جز نفرت چيزي در دل ندارم.» اين جمله‌اي است که در واپسين…

742