نقد فیلم: خفه گی

نقد فیلم: خفه گی

در ادامه نقد فیلم قاتل اهلی را میخوانید! فرایند ناکامی نویسنده: لیلا خرقانی داستان خفگی درباره چگونگی تاثیر جهان بر روی شخصیت و چگونگی تاثیر شخصیت بر…

227
نقد فیلم: قاتل اهلی

نقد فیلم: قاتل اهلی

در ادامه نقد فیلم قاتل اهلی را میخوانید! نویسنده: لیلا خرقانی معلم خوب شاید همه درسها رو نگه ، اما شاگرد خوب اونیه که نگفته ها رو…

نقد فیلم: تابستان داغ

نقد فیلم: تابستان داغ

در ادامه نقد فیلم آلماگل را میخوانید! نویسنده : یاسمن خلیلی فرد فیلم شروع خوبی دارد. کاراکترها و موقعیت هر یک از آنها در فیلمنامه به مرور معرفی…

212
نقد فیلم: آلماگل

نقد فیلم: آلماگل

در ادامه نقد فیلم آلماگل را میخوانید! نویسنده: پری شاهین “خیلی وقته که از این کابوس رهایی ندارم. کجایی آلماگل؟ دیگه طاقت ندارم. احساس می کنم توی یک…

177
نقد فیلم: فصل نرگس

نقد فیلم: فصل نرگس

در ادامه نقد فیلم  فصل نرگس را میخوانید! نویسنده : یاسمن خلیلی فرد شاید این امر از بی رحمی دنیای سینما و به طور کلی دنیای…

515