نقد فیلم: فرا ماشین

مجله هنری هفت به نقل نقد فارسی جیمز براردینلی / علی باقریان Ex Machina / Alex Garland / South Korea / 2015 هوش مصنوعی همواره…

811