نقد فیلم: ۲۱ گرم

مجله هنری هفت به نقل از نقد فارسی جیمز براردینلی / محمدحسین جلالی Grams 21 / Alejandro González Iñárritu / 2003 / USA نقد فیلم…

341

نقد فیلم: فرا ماشین

مجله هنری هفت به نقل نقد فارسی جیمز براردینلی / علی باقریان Ex Machina / Alex Garland / South Korea / 2015 هوش مصنوعی همواره…

308