نقد فیلم: بارکد

نقد فیلم: بارکد

مجله هنری هفت به نقل از سلام سینما محمود نامی بارکد / مصطفی کیایی / ۱۳۹۴ / سینمای ایران برای فیلمی که یک روز بعد…

3054

نقد فیلم: گاو

مجله هنری هفت به نقل از کافه نقد مسعود ریاحی گاو / داریوش مهرجویی / ۱۳۴۸ / سینمای ایران گاوی که در معنای نمادین آن،…

3143

نقد فیلم: طبقه هسّاث

مجله هنری هفت به نقل از نقد فارسی کاوه قادری طبقه هساث / کمال تبریزی / ۱۳۹۲ / سینمای ایران “طبقه حساس”، فیلم کوتاهی نهایتا…

547

نقد فیلم: آرایش غلیظ

مجله هنری هفت به نقل از نقد فارسی محمد حسین فرحی آرایش غلیظ / حمید نعمت الله / ۱۳۹۲ / سینمای ایران آخرین اثر از…

696

نقد فیلم: ابد و یک روز

مجله هنری هفت به نقل از کافه نقد مسعود ریاحی ابد و یک روز / سعید روستایی / ۱۳۹۴ / سینمای ایران ابد و یک…

586

نقد فیلم: خانه پدری

مجله هنری هفت به نقل از کافه نقد موحد منتقم خانه پدری / کیانوش عیاری / ۱۳۸۹ / سینمای ایران چه کسی فکرش را می‌کرد…

807

نقد فیلم: خواب تلخ

مجله هنری هفت به نقل از کافه نقد محمدرضا مقدسیان خواب تلخ / محسن امیریوسفی / ۱۳۸۲ / سینمای ایران «خواب تلخ» سراغ موضوعات، افراد…

1039