نقد فیلم عرق سرد – آوانتاژ

نقد فیلم عرق سرد – آوانتاژ

خطر لو رفتن داستان«عرق سرد» Cold Sweat دومین فیلم سهیل بیرقی در ادامه مسیر فیلم اولش یعنی «من» قرار می‌گیرد؛ فیلمی که در مرز میان…

90