شکستن همزمان بیست استخوان – عقبگرد

شکستن همزمان بیست استخوان – عقبگرد

خطر لو رفتن داستان برادران محمودیسازندگان فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» بااینکه در سینمای ایران جز تازه‌واردها محسوب می‌شوند، اما با دو فیلم «چند مترمکعب…

59
پیلوت – بچه را بکش و تمام!

پیلوت – بچه را بکش و تمام!

«پیلوت» سومین فیلم ابراهیم ابراهیمیان است. دو فیلم اول او به‌خوبی نشان می‌دادند که فیلمسازی در سینمای ایران ظهور کرده است که توانایی تکنیکی قابل…

79
چطور مسعود کیمیایی ببینیم؟

چطور مسعود کیمیایی ببینیم؟

راه‌ها مختلفی برای بازخوانی جهان یک فیلمساز وجود دارد. بسته به‌اینکه او مولف باشد یا نه، در کارنامه سینمایی خود با یک گونه سینمایی و…