نقد فیلم : نفس

نقد فیلم : نفس

در ادامه نقد فیلم نفس را میخوانید! نفس/نرگس آبیار/۱۳۹۵/ایران سومین فیلم سینمایی نرگس آبیار، نفس اگرچه نکات مشترکی با دو فیلم قبلی او دارد که…