نقد فیلم: ماجرای نیمروز

نقد فیلم: ماجرای نیمروز

در ادامه نقد فیلم ماجرای نیمروز را میخوانید. در زیر نظر دو منتقد را در رابطه با ماجرای نیمروز می خوانیم :   یاسمن خلیلی فرد:…

712