هزارتو – تشریح یک آدم ربایی

هزارتو – تشریح یک آدم ربایی

سنت سینمای واقع‌گرای اجتماعی با بزنگاه‌های اخلاقی در چند سال اخیر، از تمام ظرفیت‌هایش در سینمای ایران استفاده کرده است. بعدازآنکه «جدایی نادر از سیمین»…

44