مجموعه دل قلم – شماره یک

مجموعه دل قلم – شماره یک

از امروز با سری دوم نوشته های ریحانه سراجی همراه هستیم . به جرم سادگے امقصاص شدم!همچو مرگ بره اےکه تقدیر شومشبا قلم دندان گرگ ها واز…

401