شمس و مولانایِ مجنون

مجله هفت به نقل از ایسنا سخنان دکتر مهدی محبتی و دکتر مقدادی در نشست ویژه شهر کتاب محبتی در آغاز سخنانش در این نشست…

653

نقد کتاب: مدیر مدرسه

مجله هفت به نقل از کاروژ مدیر مدرسه / جلال آل احمد / ۱۳۳۷ داستان مدیر مدرسه با ورود پرخاشگرانه مدیر به اتاق رئیس فرهنگ…

2408

نقد کتاب: اتفاق!

مجله هفت به نقل از کاروژ نیلوفر شاندیز اتفاق / گلی ترقی / نشر نیلوفر رمان «اتفاق» داستانی بسیار سرراست و ساده است، خواهر و…

1492