نقد نمایش : ماتریوشکا

نقد نمایش : ماتریوشکا

ماتریوشکا/پارسا پیروزفر ماتریوشکا یا ماریوشکا عروسک‌های چوبی وتوخالی روسی است که در تمام دنیا معروف است عروسک‌هایی که از بزرگ تا کوچک در دل یکدیگر…