بررسی فیلم ۲۳ نفر – ۲۳+۱ نفر

بررسی فیلم ۲۳ نفر – ۲۳+۱ نفر

نمیدانم داستان ۲۳ نفر را شنیده‌اید یا نه. در سال دوم جنگ تحمیلی٬ عراق تبلیغات وسیعی روی استفاده نیروهای نظامی ایران از کودکان کرد. علاوه…