مهم ترین فیلم های هنری سال ۹۸

مهم ترین فیلم های هنری سال ۹۸

“فیلم هنری” عنوان پیچیده و یا به عبارت بهتر ناواضحی است. دامنه فیلم‌هایی که این عنوان به آن‌ها الحاق می‌شود بسیار گسترده است. از فیلم‌های…

63
پدران ماندگار سینمای ایران

پدران ماندگار سینمای ایران

سینمای ایران هرچند سینمایی مردانه است و فیلم‌های مردانه زیاد دارد، هرچند خصوصا در دهه‌های گذشته و قبل از به راه افتادن جریان‌های آزادی‌خواهانه زنانه،…

7