نقد فیلم: زابریسکی

مجله هفت به نقل از نقد فارسی وینسنت کنب / سعید شاهینی Zabriskie Point / Michelangelo Antonioni / 1970 / USA   “من نیازی ندارم که…

784

نقد فیلم: ددپول!

مجله هفت به نقل از نقد فارسی جیمز براردینلی / مهدی افشارها Deadpool / Tim Miller / 2016 / USA ددپول فیلمی ساختار شکن است….

693

استیج یا شب کوک ؛ مسئله این است!

مجله هفت به نقل از موسیقی ما وحید لشکری  پیداکردن تاریخچه برای استعدادیابی خوانندگی تقریبا غیرممکن است. اما با کمی تحقیق در زمینه مسابقات خوانندگی…

645