نقد فیلم: زابریسکی

مجله هفت به نقل از نقد فارسی وینسنت کنب / سعید شاهینی Zabriskie Point / Michelangelo Antonioni / 1970 / USA   “من نیازی ندارم که…

726

نقد فیلم: ددپول!

مجله هفت به نقل از نقد فارسی جیمز براردینلی / مهدی افشارها Deadpool / Tim Miller / 2016 / USA ددپول فیلمی ساختار شکن است….

658