porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE

چرا گروه گروه رد صلاحیت می‌کنند؟

کیانیان در اینستاگرامش نوشت:

دستاورد امروز ما، نتيجه انتخاب ديروزمان است، كسى را مقصر ندانيم.

من اين جمله را باور دارم. می دانم که گروهی مخالفش هستند و معتقدند همه چیز از پيش برنامه‌ریزی شده است و رأى ما به هیچ دردی نمی‌خورد و انتخابات فقط یک نمایش بی‌مزه است.

و نيز مى‌دانم گروهی قدرت‌طلب و انحصارطلب هم هستند که کوشش مى كنند به هر شکل و وسیله ای که شده گروه بالا را در اعتقادشان راسخ‌تر کنند که پای صندوق‌های رأى نیایند تا خودشان در قدرت باقی بمانند و کشور را به سوى تک‌قطبی شدن برانند تا جایگاه‌شان در قدرت همیشگی شود.

اما من می‌گویم اگر رأى من و تو تأثيرى در انتخابات نداشت، چرا گروه گروه را رد صلاحیت مى‌كنند که مبادا انتخاب شوند؟

چون معتقدم با وجود همه زیر و بم‌های اجتماعی و دوزوکلک‌هايى که همه می شناسیم، رأى ما تأثيرگذار است.