6+

می تونم بپرسم که این نوشته در این مجله رو میتوانم عکسش رو داشته باشم و تاریخی که نوشته شده ؟ اگر لطف کنید و به ادرس ایمیلم بفرستید ممنون می شم چون پروژه ای در این رابطه دارم میخواهم مقاله ام منابعش مکتوب باشد و با مدرک با سپاس فراوان