0

عالی بود. برام جای شگفتیه که با وجود پرونده وحشتناک و جنایتکارانه شوهر مهناز افشار و دفاع تمام قد مهناز افشار از این جناب شوهر معلوم الحال (!) و هزار و یک تقلب و دورویی و بی ارزشی د ررفتارهای این خانم، چرا هنوز جایی در سینمای ایران داره؟!!! بین مردم، بین اهالی سینما،… دیدن فیلمی که این خانم در ا ون بازی کرده باشه،‌واقعا یک خیانت به فرهنگ و انسانیت و شرف و آزادگیه. حالا اون کارگردانی که به این خانم نقش میده دیگه بماند…