Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

آخرین وضعیت بدلکار پایتخت ۵

مجله هنری هفت؛ بدلکار سریال پایتخت ۵ در هنگام انجام بخشی از این سریال در «بالف‌کلای» بابل‌کنار دچار حادثه شد.

امیر‌حسین خنجری به عنوان بدلکار سریال پایتخت در حال اجرای نقش خود بود که با سقوط از ارتفاع در هنگام پرش خودرو مواجه شد و از ناحیه جمجمه، فک و صورت دچار شکستگی شد.

وی که ۲۸ سال سن دارد و اهل قزوین است، هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی بابل تحت درمان قرار دارد.

آخرین اطلاعات حاکی از آن است که ضایعه‌ای در مغز وی مشاهده نشد و رو به بهبودی است ولی ضریب هوشی وی ۶ است و برای ادامه درمان به بیمارستان نیکان تهران اعزام شد که باید منتظر بهبودی بیشتر وی بود.