مطالب ویژه
سینما
شکستن همزمان بیست استخوان – عقبگرد

شکستن همزمان بیست استخوان – عقبگرد

خطر لو رفتن داستان برادران محمودیسازندگان فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» بااینکه در سینمای ایران جز تازه‌واردها محسوب می‌شوند، اما با دو فیلم «چند مترمکعب…

59
تبلیغات
اشتراک مطالب

برای اشتراک رایگان مطالب ما روی مشترک می شوم کلیک کنید

نقد-فیلم.gif (1054×144)